פרסום מרכיבי התשואה

2018

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2018 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2018 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2018 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2018 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2018 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2018 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2018 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2018 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2018 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2018 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2018 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2018 מסלול 50 ומטה

2017

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2017 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2017 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2017 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2017 מסלול 50 ומטה

2016

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2016 מסלול 50 ומטה

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2016 מסלול לבני 50-60

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2016 מסלול לבני 60 ומעלה

2015

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי 2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי 2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני 2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני 2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון 2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון 2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2015 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2015 מסלול אג”ח ממשלתי

2014

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי 2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי 2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני 2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני 2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון 2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון 2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2014 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2014 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2014 מסלול אג”ח ממשלתי


2013

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי 2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שלישי 2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני  2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני 2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון  2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון 2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2013 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2013 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2013 מסלול אג”ח ממשלתי


2012

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי  2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון רביעי 2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני  2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון שני  2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2012 מסלול כללי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2012 מסלול אג”ח ממשלתי

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2012

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם רבעון ראשון 2012

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2012

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2012

פירוט מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2012

 
 חדשות ועדכונים