ממשק אינטרנטי

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

ממשק אינטרנטי מרכזי

אגף שוק ההון במשרד האוצר, הקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר מאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/ קרנות השתלמות/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וכו’).

לכניסה לממשק לחץ כאן

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/בקופות המנוהלות ע”י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצירוף צילום תעודת זהות בהתאם להנחיות המפורטות על-גבי טופס הבקשה.
החברה תפסיק להעביר פרטים לממשק האינטרנטי, בתום שבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר. 
להורדת טופס הבקשה להסרה מהממשק לחץ כאן .

פניות עמיתים ומוטבים בנושא הממשק האינטרנטי

בכל שאלה ו/או תלונה בנושא הממשק האינטרנטי ניתן לפנות למוקד קופות הגמל:
טלפון: 03-7706063
פקס: 03-5155936
דוא”ל: Hagomel@fibi.co.il.
מען: ת.ד 8224  תל אביב 6108102.

 
 חדשות ועדכונים