תקנון הקופה

תקנון קופת גמל הגומל – מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019.

פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019

תקנון הקופה מהדורה עדכנית מיום 01.01.2016

פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה – מהדורה עדכנים מיום 01.01.2016

תקנון הקופה מהדורה עדכנית מיום 12.02.2009

פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה – מהדורה עדכנים מיום 12.02.2009

התקנון הישן מהדורה מיום 01.07.2007

 
 חדשות ועדכונים