מבנה החברה

חברי הדירקטוריון:
גד דיעי (יו”ר),  דורון קופמן (דירקטור חיצוני), שלמה ישי, גבי שמעון, רו”ח שלומי נידם, יוסי משאלי, עו”ד חגית איסר.

דירקטוריון החברה מתכנס לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת השקעות:

דורון קופמן (יו”ר-דירקטור חיצוני), שלמה ישי, רו”ח שלומי נידם.

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת ביקורת:
דורון קופמן (יו”ר-דירקטור חיצוני), שלמה ישי, עו”ד חגית איסר.

ועדת ביקורת של החברה מתכנסת לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

 
 חדשות ועדכונים