צדדים קשורים

תרשים צדדים קשורים

צדדים קשורים – פסגות ניירות ערך בע”מ

צדדים קשורים מסלול 50 ומטה 12.2017

צדדים קשורים מסלול 50-60 12.2017

צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה 12.2017

צדדים קשורים מסלול 50 ומטה 12.2016

צדדים קשורים מסלול 50-60 12.2016

צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה 12.2016

צדדים קשורים מסלול 50 ומטה 09.2016

צדדים קשורים מסלול 50-60 09.2016

צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה 09.2016

צדדים קשורים מסלול 50 ומטה 06.2016

צדדים קשורים מסלול 50-60 06.2016

צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה 06.2016

צדדים קשורים מסלול 50 ומטה 03.2016

צדדים קשורים מסלול 50-60 03.2016

צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה 03.2016

צדדים קשורים מסלול 50-60 12.2015

צדדים קשורים מסלול 60 ומעלה 12.2015

צדדים קשורים מסלול כללי 09.2015

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 09.2015

צדדים קשורים מסלול כללי 06.2015

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 06.2015

צדדים קשורים מסלול כללי 03.2015

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 03.2015

צדדים קשורים מסלול כללי 12.2014

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 12.2014

צדדים קשורים מסלול כללי 09.2014

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 09.2014

צדדים קשורים מסלול כללי 06.2014

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 06.2014

צדדים קשורים מסלול כללי 03.2014

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 03.2014

במהלך הרבעון הראשון והשני של שנת 2013 לא ביצעה קופת הגמל הגומל (מסלול כללי ומסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות) עסקאות מול צדדים קשורים ולא השקיעה בצדדים קשורים.

צדדים קשורים מסלול כללי 12.2013

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 12.2013

צדדים קשורים מסלול כללי 09.2013

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 09.2013

צדדים קשורים מסלול כללי 06.2013

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 06.2013

צדדים קשורים מסלול כללי 03.2013

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 03.2013

בשנת 2012 לא ביצעה קופת הגמל הגומל (מסלול כללי ומסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות) עסקאות מול צדדים קשורים ולא השקיעה בצדדים קשורים.

צדדים קשורים מסלול כללי 12.2012

צדדים קשורים מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 12.2012

צדדים קשורים 09.2012

צדדים קשורים 06.2012

צדדים קשורים 03.2012

במהלך שנת 2011 לא ביצעה קופת הגמל הגומל עסקאות מול צדדים קשורים ולא השקיעה בצדדים קשורים.

צדדים קשורים 12.2011

במהלך שנת 2010 לא ביצעה קופת הגמל הגומל עסקאות מול צדדים קשורים ולא השקיעה בצדדים קשורים.

צדדים קשורים 12.2010

 
 חדשות ועדכונים