דוחות חודשיים

דוחות חודשים הגומל גמל

לבני 50 ומטה

 

 

 

דוח חודשי 12.2018

דוח חודשי 11.2018

דוח חודשי 10.2018

דוח חודשי 09.2018

דוח חודשי 08.2018

דוח חודשי 07.2018

דוח חודשי 06.2018

דוח חודשי 05.2018

דוח חודשי 04.2018

דוח חודשי 03.2018

דוח חודשי 02.2018

דוח חודשי 01.2018

דוח חודשי 12.2017

דוח חודשי 11.2017

 

דוחות חודשיים הגומל גמל

לבני 50 עד 60

 (עד ליום 31.12.2015

"מסלול כללי")

 

דוח חודשי 12.2018

דוח חודשי 11.2018

דוח חודשי 10.2018

דוח חודשי 09.2018

דוח חודשי 08.2018

דוח חודשי 07.2018

דוח חודשי 06.2018

דוח חודשי 05.2018

דוח חודשי 04.2018

דוח חודשי 03.2018

דוח חודשי 02.2018

דוח חודשי 01.2018

דוח חודשי 12.2017

דוח חודשי 11.2017

 

דוחות חודשיים הגומל גמל

לבני 60 ומעלה

(עד ליום 31.12.2015

"מסלול אג"ח ללא

מניות")

דוח חודשי 12.2018

דוח חודשי 11.2018

דוח חודשי 10.2018

דוח חודשי 09.2018

דוח חודשי 08.2018

דוח חודשי 07.2018

דוח חודשי 06.2018

דוח חודשי 05.2018

דוח חודשי 04.2018

דוח חודשי 03.2018

דוח חודשי 02.2018

דוח חודשי 01.2018

דוח חודשי 12.2017

דוח חודשי 11.2017

 

 
 
 חדשות ועדכונים