הוצאות ישירות

הוצאות ישירות מסלול עד גיל 50 ל- 12.2018

הוצאות ישירות מסלול גילאים 50-60 ל- 12.2018

הוצאות ישירות מסלול מעל גיל 60 ל- 12.2018

הוצאות ישירות מצרפי ל- 12.2018

הוצאות ישירות מסלול עד גיל 50 ל- 12.2017

הוצאות ישירות מסלול גילאים 50-60 ל- 12.2017

הוצאות ישירות מסלול מעל גיל 60 ל- 12.2017

הוצאות ישירות מצרפי ל- 12.2017

הוצאות ישירות מסלול עד גיל 50 ל- 12.2016

הוצאות ישירות מסלול גילאים 50-60 ל- 12.2016

הוצאות ישירות מסלול מעל גיל 60 ל- 12.2016

הוצאות ישירות מצרפי ל- 12.2016

הוצאות ישירות מסלול עד גיל 50 ל- 06.2016

הוצאות ישירות מסלול גילאים 50-60 ל- 06.2016

הוצאות ישירות מסלול מעל גיל 60 ל- 06.2016

הוצאות ישירות מצרפי ל- 06.2016

הוצאות ישירות מצרפי 12.2015

הוצאות ישירות מסלול כללי 12.2015

הוצאות ישירות מסלול אג”ח ללא מניות 12.2015

הוצאות ישירות מצרפי 06.2015

הוצאות ישירות מצרפי 12.2014

הוצאות ישירות מסלול כללי 06.2014

הוצאות ישירות מסלול אג”ח ללא מניות 06.2014

הוצאות ישירות מסלול כללי 12.2013

הוצאות ישירות מסלול אג”ח ללא מניות 12.2013

הוצאות ישירות מסלול כללי 06.2013

הוצאות ישירות מסלול אג”ח ללא מניות 06.2013

הוצאות ישירות מסלול כללי 1-12.2012

הוצאות ישירות מסלול אג”ח ללא מניות 1-12.2012

הוצאות ישירות  10-12.2012

הוצאות ישירות מסלול כללי 06.2012

הוצאות ישירות מסלול אג”ח ללא מניות 06.2012

הוצאות ישירות מצרפי 06.2012

 
 חדשות ועדכונים