הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות הקופה

הרכב נכסים דמי ניהול ותשואות דצמבר 2018  – הגומל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסים דמי ניהול ותשואות דצמבר 2018 – הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

הרכב נכסים דמי ניהול ותשואות דצמבר 2018 – הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )

נכסים

נכסים דצמבר 2018 – הגומל גמל לבני 50 ומטה

נכסים דצמבר 2018 – הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

נכסים דצמבר 2018 – הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )

 קוד קופה – הגומל גמל לבני 50 ומטה

520027624-00000000000115-9924-000

 קוד קופה – הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

520027624-00000000000115-9925-000

קוד קופה – הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )

520027624-00000000000115-9926-000

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

שיעור הוצאות

לניהול השקעות

 שיעור דמי

ניהול מחסכון

44 – קופת גמל הגומל -מסלול כללי 520027624-00000000000115-0115-000 0.13% 0.27%
141 – קופת גמל הגומל-מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 520027624-00000000000115-1453-000 0.06% 0.27%
142 – קופת גמל הגומל – לבני 50 ומטה 0.08% 0.27%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2015

שיעור הוצאות

לניהול השקעות

 שיעור דמי

ניהול מחסכון

115 – קופת גמל הגומל -מסלול כללי 520027624-00000000000115-0115-000 0.10% 0.25%
1453 – קופת גמל הגומל-מסלול אג”ח ממשלתי ללא מניות 520027624-00000000000115-1453-000 0.02% 0.25%
 
 חדשות ועדכונים