פנייתך התקבלה

פנייתך התקבלה ותיענה בהקדם (באמצעות מכתב תגובה לפנייתך שיישלח אליך בדואר לכתובתך כפי שמופיעה ברישומי החברה או באמצעות יצירת קשר טלפוני עמך) לידיעתך, לא יתאפשר טיפול בבקשה ללא פרטי זיהוי של הפונה.
בקשה לעדכון פרטים תטופל רק בצירוף צילום ת.ז. קריא וספח.

 
 חדשות ועדכונים