גלישה בחשבון האישי

בכדי שתוכל לצפות בנתוני חשבונך האישי, עומד לרשותך שירות בכתובת: https://www.fibi-online.co.il/web/masad.

באמצעות השירות, ניתן לקבל מידע עדכני אודות חשבונותיך בחברה, לרבות תנועות ויתרות בחשבונות והחל מהדוח השנתי לשנת 2014 גם את הדוחות התקופתיים (שנתי /רבעוני).

בכדי שתוכל להיכנס לחשבונך האישי המקוון ולצפות בדוחות וכן במידע הנוסף השוטף נדרשים קוד משתמש וסיסמה.

בכדי לצפות במידע, לאחר הכניסה לחשבון, יש לבחור בתפריט הראשי ב”פיקדונות וחסכונות” ואז “קופות גמל-דוח תקופתי לעמית” ← דיווחים תקופתיים לעמית / מידע חודשי לחשבון / מידע חודשי למסלול.

המידע לגבי יתרות / תנועות מתעדכן אחת לחודש, עד ה- 20 לחודש והוא נכון לגבי החודש הקודם.

לתשומת לב עמיתים שהינם לקוחות בנק מסד:

אם הנך לקוח/ה של בנק מסד ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפייה בחשבון הבנק שלך, לא נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה ייעודיים.

קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך גם צפייה בחשבונך/חשבונותיך בחברה.

לקבלת קוד משתמש וסיסמה, אם אלו אינם ברשותך:

באפשרותך להצטרף לשירות מידע אישי כאן באתר החברה.

תנאי הכרחי להצטרפות לשירות הוא שהטלפון הנייד שלך מעודכן בחברה (לשם נשלחת הסיסמה הראשונית). אם אינך יודע אם הטלפון מעודכן או לא, החל את תהליך ההצטרפות לשירות. תתקבל הודעה על גבי המסך לגבי מספר הטלפון הנייד. אם יימצא כי זה אינו מעודכן, יש למלא טופס לעדכון פרטים (תפריט “טפסים”, “מסמכי עדכון פרטים אישיים”) ולהעבירו לחברה באחד הערוצים המפורט בסוף הטופס.

לאחר מספר ימים, כאשר מס’ הטלפון יעודכן, תוכל להצטרף לשירות.

תשלח אליך הודעה במסרון (סמס) בסיום ביצוע העדכון.

להצטרפות לחץ כאן

לידיעתך, ניתן לקבל קוד משתמש וסיסמה גם בכל אחד מסניפי בנק מסד.

חובה להצטייד בתעודת הזהות.

לאיתור סניף

 
 חדשות ועדכונים