טפסים להורדה – טפסי חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

    1. טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני.
    2. דברי הסבר לרישום פסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני.
    3. טופס בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים.
    4. דברי הסבר – בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים.
 
 חדשות ועדכונים