אצלנו לא 'גוזרים עליך קופון' !!!

חשוב שתדעו!

קופת גמל הגומל לא קשורה בהסכמים עם יועצים פנסיוניים (בנקים) ולא קשורה בהסכמים עם סוכני ביטוח פנסיוניים.

זו הסיבה שסביר להניח שאם תפנו ליועץ פנסיוני בבנק כלשהו במדינת ישראל או לסוכן ביטוח פנסיוני – הם לא ימליצו לכם להצטרף לקופת גמל הגומל וסביר להניח שאף ימליצו לכם לעבור לקופת גמל אחרת - כזו שכן תשלם להם 'עמלה שמנה' בגין העברת הכספים שלך...

אז...תיזהרו שלא יגזרו לכם קופון מהחיסכון הפנסיוני.....

קופת גמל הגומל היא קופת גמל ענפית המיועדות לציבור עובדי ההוראה והיא גובה דמי ניהול מהעמיתים לפי הוצאות בפועל.

בשנת 2014 גבתה קופת גמל הגומל דמי ניהול בשיעור של 0.26% מהצבירה בלבד, בעוד קופות הגמל הפרטיות רשאיות לגבות דמי ניהול הן מהצבירה (בשיעור של עד 1.05%) והן מההפקדות (בשיעור של עד 4%).

לכתבה על החגיגות שעושים סוכני הביטוח על הגב של החוסכים בקופות הגמל הפרטיות לחץ כאן.

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת...


לידיעת ציבור העמיתים,

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה- הוראת שעה

הוראת שעה* שפרסם משרד האוצר ביום 24/03/2014 (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014), מאפשרת לחוסכים בקופת גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה כוללת בקופה בסך של עד 7,000 ₪.

*הוראת שעה – חיקוק שתוקפו מוגבל בזמן מראש.

משיכת הכספים בהתאם להוראת שעה זו, תתאפשר החל מיום 24/04/2014 ועד ה- 31/03/2015 בלבד.

אל העמיתים הזכאים למשוך כספים מהקופה בהתאם להוראת השעה, נשלחה הודעה בדואר, יחד עם הדוח השנתי לשנת 2013.

למידע נוסף אודות הזכאות למשיכת כספים אלו ואופן ביצוע המשיכה, קרא עוד כאן.

מידע לעמית

בקשה למשיכת כספים מחשבון/ות ביתרה נמוכה בהתאם להוראת שעה


מידע מקיף על חשבונך בקופת הגומל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. פרטים בלשונית "שירות לקוחות – גלישה בחשבון אישי".

 

הודעה על הפעלת מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות:

אנו שמחים לבשר לך, כי בקופה פועל מסלול השקעות נוסף – מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות, בו לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב ממשלתיות ולא יושקעו נכסים במניות ו/או אופציות ו/או ובני"ע המירים ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

יתרת הנכסים במסלול תושקע על פי שיקול דעתה של החברה המנהלת בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה.

את/ה רשאי/ת בכל עת להעביר את הכספים שנצברו לזכותך בקופ"ג הגומל, או חלקם, מהמסלול הכללי למסלול האג"ח הממשלתי ללא מניות וההיפך.

טפסים ודברי הסבר לעניין העברת כספים ממסלול למסלול תוכל/י למצוא בלשונית טפסים באתר.

הגומל. קופת גמל למורים ששייכת למורים.
לפני למעלה מ-45 שנה הוקמה "הגומל" - קופת גמל למורים ולעובדי הוראה, במטרה להבטיח את התנאים הטובים ביותר למורים ולגננות במעמד עצמאי. מטרה זו עומדת לנגד עיניה של הקופה גם היום, כאשר היא מנהלת כ-750 מיליון  עבור רבבות עמיתים, כולם מורים ועובדי הוראה.

הגומל - הכסף שלנו, בידיים שלנו
ייחודה של "הגומל" הוא בקשר המיוחד שלה אל ציבור עובדי ההוראה: קופת "הגומל" שייכת להסתדרות המורים, ובעצם - למורים עצמם. בהנהלת הקופה יושבים, לצד אנשי מקצוע מתחום הכלכלה וההשקעות, נציגי המורים שמכירים את הצרכים הייחודיים של עובדי ההוראה ומחוייבים לשמירה על הכסף שלנו. זאת בניגוד לבתי ההשקעות הפרטיים, בהם אין כל ייצוג לאוכלוסיית עובדי ההוראה ולצרכיהם.

מקסימום תשואה, מינימום סיכון
הניהול האחראי של "הגומל" הוכיח את עצמו בשנות הגאות ומוכיח את עצמו גם בשפל: בזמן שבתי ההשקעות הפרטיים "נחתכים" בעשרות אחוזים, קופת הגמל של המורים מנוהלת במקצועיות רבה.

תנאים מיוחדים שאין לאחרים:
לצד התשואות המרשימות, נהנים העמיתים בקופת הגומל משורה של תנאים יוצאי דופן, בהם:

  • דמי ניהול נמוכים בשיעור של 0.27% (לעומת עד 2% בקרנות הפרטיות).
  • פטור ממס הכנסה.
  • בלעדי לעובדי משרד החינוך - זיכוי מס מיידי בתלוש השכר פרטים בסניפי בנק מסד.

הגומל - הכניסה למורים ולעובדי הוראה בלבד!
"הגומל" היא קופה בבעלות הסתדרות המורים, ושעריה פתוחים לקהל עובדי ההוראה בלבד.
שתי עובדות יסוד אלה הופכות את "הגומל" לכתובת הנכונה עבורך: תשואות מרשימות, התייחסות הוגנת לכספך ושורה של הטבות ייחודיות - הכל מבוצע ומכוון מתוך מחשבה על רווחתך הכלכלית, בהווה ובעתיד.

 
 חדשות ועדכונים

הודעה על סיום ביטוח קולקטיבי בקופת הגמל הגומל
אנו מתכבדים להודיעכם כי ביום 31.01.2010 הסתיים תוקפו של ביטוח החיים הקולקטיבי שערכה החברה לעמיתיה. החל מיום 1.2.2010 לא יבוטחו עוד עמיתי הקופה במסגרת הסדר ביטוח קולקטיבי.

הגומל, קופת גמל למורים ששייכת למורים.
לפני למעלה מ-45 שנה הוקמה "הגומל" - קופת גמל למורים ולעובדי הוראה, במטרה להבטיח את התנאים הטובים ביותר למורים ולגננות במעמד עצמאי. מטרה זו עומדת לנגד עיניה של הקופה גם היום, כאשר היא מנהלת כ-750 מיליון ש"ח עבור רבבות עמיתים, כולם מורים ועובדי הוראה.

הגומל - הכסף שלנו, בידיים שלנו


ייחודה של "הגומל" הוא בקשר המיוחד שלה אל ציבור עובדי ההוראה: קופת `הגומל` שייכת להסתדרות המורים, ובעצם - למורים עצמם. בהנהלת הקופה יושבים, לצד אנשי מקצוע מתחום הכלכלה וההשקעות, נציגי המורים שמכירים את הצרכים הייחודיים של עובדי ההוראה ומחוייבים לשמירה על הכסף שלנו.

זאת בניגוד לבתי ההשקעות הפרטיים, בהם אין כל ייצוג לאוכלוסיית עובדי ההוראה ולצרכיהם.

מקסימום תשואה, מינימום סיכון


הניהול האחראי של "הגומל" הוכיח את עצמו בשנות הגאות ומוכיח את עצמו גם בשפל: בזמן שבתי ההשקעות הפרטיים "נחתכים" בעשרות אחוזים, קופת הגמל של המורים מנוהלת במקצועיות רבה.

תנאים מיוחדים שאין לאחרים:


לצד התשואות המרשימות, נהנים העמיתים בקופת הגומל משורה של תנאים יוצאי דופן, בהם:

  • דמי ניהול נמוכים בשיעור של 0.27% (לעומת עד 2% בקרנות הפרטיות).
  • פטור ממס הכנסה.
  • בלעדי לעובדי משרד החינוך - זיכוי מס מיידי בתלוש השכר פרטים בסניפי בנק מסד
הגומל - הכניסה למורים ולעובדי הוראה בלבד!


"הגומל" היא קופה בבעלות הסתדרות המורים, ושעריה פתוחים לקהל עובדי ההוראה בלבד.
שתי עובדות יסוד אלה הופכות את "הגומל" לכתובת הנכונה עבורך: תשואות מרשימות, התייחסות הוגנת לכספך ושורה של הטבות ייחודיות - הכל מבוצע ומכוון מתוך מחשבה על רווחתך הכלכלית, בהווה ובעתיד.

  טבלת תשואות 2014
 מסלול כללי
01/2014 0.78%-
02/2014 1.25%
03/2014 2.08%
04/2014 2.13%
05/2014 3.25%
06/2014 3.07%
07/2014 2.82%
 מסלול אג"ח ממשלתי
01/2014 0.55%
02/2014 1.05%
03/2014 1.30%
04/2014 1.80%
05/2014 2.22%
06/2014 2.02%
07/2014 2.18%
תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה ועד תום החודש הנקוב.
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
  טבלת תשואות 2013
 מסלול כללי
01/2013 0.62%
02/2013 1.70%
03/2013 2.32%
04/2013 2.74%
05/2013 4.39%
06/2013 2.74%
07/2013 4.36%
08/2013 3.39%
09/2013 5.72%
10/2013 7.30%
11/2013 9.07%
12/2013 8.86%
 מסלול אג"ח ממשלתי
01/2013 0.02%
02/2013 0.18%
03/2013 0.35%
04/2013 0.69%
05/2013 1.26%
06/2013 0.99%
07/2013 1.65%
08/2013 0.58%
09/2013 1.90%
10/2013 2.77%
11/2013 3.75%
12/2013 3.16%
תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה ועד תום החודש הנקוב.
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
  טבלת תשואות 2012
 מסלול כללי
חודש נומינלי ברוטו מצטבר
01/2012 2.22%
02/2012 2.24%
03/2012 3.26%
04/2012 4.40%
05/2012 2.06%
06/2012 1.83%
07/2012 4.74%
08/2012 5.14%
09/2012 7.13%
10/2012 7.97%
11/2012 8.36%
12/2012 8.37%
 מסלול אג"ח ממשלתי
חודש נומינלי ברוטו מצטבר
05/2012 0.66%
06/2012 0.84%
07/2012 2.43%
08/2012 2.43%
09/2012 2.59%
10/2012 3.12%
11/2012 3.15%
12/2012 3.40%
מסלול זה נפתח לראשונה ביום 24.04.12
תשואה מצטברת ברוטו מתחילת שנה ועד תום החודש הנקוב.
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.